Autumn Lake, Adirondacks, New York, USA

Autumn Lake, Adirondacks, New York, USA

Source: pinterest.com