Hanami yama, Fukushima, Japan

Hanami yama, Fukushima, Japan

Source: pinterest.com