Oshinohakkai, Yamanasshi, Japan

Oshinohakkai, Yamanasshi, Japan