Qasr al Sarab Desert Resort by Anantara, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Qasr al Sarab Desert Resort by Anantara, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Source: pinterest.com