Missouri River (Also called Heart River) , North Dakota , USA

Missouri River (Also called Heart River) , North Dakota , USA