Tag Peru

Machu Picchu , Peru

Machu Picchu , Peru

  Machu Picchu (Spanish pronunciation: [ˈmatʃu ˈpiktʃu], Quechua: Machu Picchu [ˈmɑtʃu ˈpixtʃu], “Old Peak”) is a 15th-century Inca site located 2,430 metres (7,970 ft) above…

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu (Spanish pronunciation: [ˈmatʃu ˈpiktʃu], Quechua: Machu Picchu [ˈmɑtʃu ˈpixtʃu], “Old Peak”) is a 15th-century Inca site located 2,430 metres (7,970 ft) above sea…