Taimu Mountain, Fujian, China

Taimu Mountain, Fujian, China