Wat Chedi Luang, Chiang Mai, Thailand

Wat Chedi Luang, Chiang Mai, Thailand

Source: ManĪ… @ flickr.com